Menu

Uživatel


Follow FafaNETcz on Twitter

Hotovo ...

  • založení občanského sdružení, sepsání stanov a jejich odeslání na ministerstvo ke schválení
  • uzavření smlouvy s Dial Telecomem, pronájem 100 Mbit linky
  • zřízení hlavního přípojného bodu - Ivančice, Okružní
  • spuštění www prezentace, Facebook, Twitter

Probíhá ...

  • rozšiřování sítě dle zájmu případných nových členů

Připravuje se ...

  • přijímání dalších členů do sdružení - Ivančice
  • rozšiřování sítě směrem na Moravský Krumlov
  • přepojení hlavního uzlu na optický kabel

Vize ...

  • od začátku garantovaná rychlost 8 Mbps za 299,- Kč měsíčně v pásmu 5 GHz
  • s rozvíjením sdružení a sítě navyšování rychlosti