Menu

Uživatel


Follow FafaNETcz on Twitter

Kategorie: Dokumenty

Členské příspěvky

Dne 4.5.2011 proběhla v sídle sdružení v Ivančicích, Růžová 2 členská schůze FAFA.NET, na které mimo jiné byly stanovena výše členských příspěvků.

číslo účtu pro příjem plateb členských příspěvků: 244522390/0300

Po projednání žádosti o připojení a posouzení pokrytí signálem lze přijmout žadatele do sdružení.

V návaznosti s přijetím do sdružení se dle platných stanov člen sdružení zavazuje k následujícím platbám:

  • vstupní, nevratný členský příspěvek 1.000,- Kč
  • vstupní záloha na pravidelný členský měsíční příspěvek 1.500,- Kč
  1. Tato záloha bude vrácena v případě, že člen  opustí sdružení.
  2. V případě nezaplacení pravidelných členských měsíčních příspěvků bude tato záloha využita jako jistina pro krytí tohoto dluhu, tzn. záloha bude o tuto dlužnou částku krácena.
  • pravidelný členský příspěvek 299,- Kč/měsíc (členské příspěvky pokrývají předpokládané náklady sdružení)

Člen sdružení obdrží členské číslo, které bude mimo jiné využíváno jako variabilní symbol při platbě pravidelných měsíčních členských příspěvků.

print Formát pro tisk